fbpx

„Jeigu gali apie tai svajoti, vadinasi gali ir padaryti.“

Waltas Disney

„Jeigu gali apie tai svajoti, vadinasi gali ir padaryti.“

Waltas Disney
Harmoningo ugdymo koncepcija

Tai holistinė šiuolaikinio vaiko Asmenybės kūrimo sistema, kuri įgyvendinama derinant keturias ugdomąsias dimensijas.

Sumanumo dimensija
Socialinio sąmoningumo dimensija
Fizinės raidos dimensija
Komunikavimo dimensija
Eurekos harmoningo ugdymo koncepcija
Sumanumo dimensija
UGDYMO PRIORITETAI

Eurekoje daug laiko praleidžiame tyrinėdami mus supančią aplinką. Esame įsitikinę, įdomus ir įtraukiantis pasaulio pažinimas ugdo vaiko sumanumą, kuris būtinas sėkmingam gyvenimui. Mūsų vaikus skatiname smalsiai ir iniciatyviai tyrinėti aplinką naudojantis savo penkiais pojūčiais: regėjimu, klausa, uosle, skoniu ir lytėjimu. Daug dėmesio skiriame ir technologijų pažinimui bei skaitmeniniam raštingumui, kuris suteikia beribes erdves atrasti pasaulį . Kiekviena diena kupina atradimų!

Eurekos ugdymo metodika skatina vaiką mąstyti savarankiškai ir drąsiai, kelti naujas idėjas, ieškoti ir rasti netipiškus sprendimus. Kodėl? Kaip? Kas? Simuliuodami įvairias situacijas, naudodami pasaulio mažinimo metu gautą informaciją, apjungiame į vaiko mąstymo algoritmus, kurie suteikia vaikui galimybę ieškoti atsakymų, suprasti sprendimų alternatyvas ir jų pasekmes. Mums svarbu, kad kiekvienas vaikas gebėtų orientuotis probleminėse situacijose, be to baigdamas mokyklą mokėtų formuluoti mažamečių pasaulį atitinkančius tikslus ir juos įgyvendinti

Eurekoje ypatingai didelį dėmesį skiriame vaikų supažindinimui su skaičiais ir formomis, skaičiavimo įgūdžių tobulinimui, gebėjimui palyginti dydžius, svorius, sumas. Mąstymą ugdome per galvosūkių ir loginių užduočių sprendimą ir skaičiais paremtų tyrinėjimų organizavimą. Eurekoje loginio mąstymo ir skaičiavimo įgūdžiams stiprinti pasitelkiame ir šachmatus bei kitus žaidimus.

Eurekos vaikų kūrybiškumą laviname per piešimą, šokį, dainavimą, pasakojimą, dizainą bei įvairių medžiagų, priemonių ir technologijų panaudojimą. Dinamišku ugdymo turiniu sudarome sąlygas vaikams išbandyti save įvairiose veiklose, sukuriame tinkamą aplinką kūrybai ir mokiname idėjas įgyvendinti įvairiais būdais. Pavyzdžiui, mažytis piešinėlis gali pavirsti knyga, marškinėliais, o gal net ir spektaklio scenografija? Esame įsitikinę, kad kiekvienas vaikas yra puikus kūrėjas, todėl Eurekos uždavinys yra sudaryti sąlygas, kad vaikas tai pajustų.

Socialinio sąmoningumo dimensija
UGDYMO PRIORITETAI

Eurekoje ugdome vaikų emocinius įgūdžius, padedame vaikams suprasti ir įvardinti savo jausmus, atpažinti kitų nuotaiką, įsijausti. Eurekos ugdymo programa sudaro pagrindą mažamečio pagarbos, empatijos ir atjautos sklaidai. Pasiekti šių rezultatų ugdymo procese naudojame žaidybinius metodus, “Kimočius”, “Jausmų erdves”, vaidmenų žaidimus, Pozityvaus Ugdymo Instituto parengtą “Emometrą”, adaptuotą pagal Moodmeter modelį, kurio teorijos autorius yra Dr. Mark Breckett, dirbantis Yale universiteto Emocinio intelekto centre.

Pasitikėjimas savimi – būtinas raktas laimingam ir pilnaverčiam gyvenimui. Ši kompetencija Eurekoje ugdoma per savo pačių pasiekimus. t.y. vaikui sudaromos sąlygos sėkmingai atlikti užduotis ir jausti pasitenkinimą rezultatu. Esame įsitikinę, kad vaikams reikia galimybių parodyti savo įgūdžius ir pajusti, kad jų indėlis yra vertinamas. Eurekos ugdymo programoje turime daugybę praktinių metodų, kurie padeda vaikui pajusti sėkmę per žaidimą, rezultatą per namų ruošos darbus ar pagalbą draugui.

Eurekos ugdymo sistema skatina vaikus įsitraukti į veiklas. To pasiekiame per atvirą bendravimą, kūrybiškumo ir iniciatyvumo vertingumo pripažinimą, rizikavimo ir bandymų palaikymą. Savarankiškumas ugdomas per pavyzdžius ir mokytojų įvertinimą. Eurekoje vaikai mokomi kaip pasitelkiant vaizduotę drąsiai generuoti idėjas ir siekti jų įgyvendinimo.

Planuodami ugdymo turinį galvojame kaip geriau padėti vaikams lavinti komandinio darbo įgūdžius, gebėjimą išklausyti, išgirsti šalia esantį ir padėti. Eurekoje sudaromos sąlygos suprasti, diskutuoti, dalytis patyrimu, palaikyti ir padėti įgyvendinti vienam kito idėjas, mokytis iš bendraamžių. Stebėdami šalia esančių mokymosi bei elgesio praktiką, vaikai supranta, ką reiškia mokytis, išbando kitų taikytus mokymosi ar elgesio būdus.

Fizinės raidos dimensija
UGDYMO PRIORITETAI

Eurekos vaikai, žino, kad būtum laimingas – pirmiausia turi būti sveikas kaip ridikas. Dėl šios priežasties nuolatos judame, mankštinamės, geriame daug vandens ir žinome, kodėl tai daryti verta. Mokyklos komanda užtikrina šviežio ir sveiko maisto tiekimą, atsižvelgia į individualius vaiko poreikius. Į maisto kokybės vertinimą įtraukiami mitybos ekspertai ir vaikų tėveliai. Nors Eurekos vaikų dienotvarkė pakankamai intensyvi, tačiau teikiame didelę svarbą ir atsipalaidavimui, poilsiui, bei miegui. O pagrindinis vaikų sveikatos šaltinis – šypsena. Todėl šypsenomis rūpinamės kiekvieną dieną J

Vaiko organizmo vystymuisi būtinas judėjimas. Eurekoje vaikai kasdien mankštinasi, sportuoja, vaikščioja gryname ore ir tyrinėja aplinką judėdami. Taip pat reguliariai organizuojame kontekstines išvykas: ne tik ugdomąsias – pažintines, bet ir pramogines – sportines. Naudojame įvairius pratimus, kurie padeda lavinti stambiuosius motorinius įgūdžius, pajusti fizinės veiklos koordinavimą ir stiprinti erdvės suvokimą. Be to, žinome, kad Eurekos jogą, kuri skirta atpalaiduoti kūną ir mintis, jau naudoja ne tik Eurekos vaikai, bet ir jų tėveliai J

Eurekos mokytojai žino – smulkiosios motorikos gebėjimai formuojasi per pirmuosius penkerius vaiko gyvenimo metus. Kaip tik tuomet, kai vaikas pažindinasi su jį supančiais daiktais ir nori viską pačiupinėti, paliesti. Smulkiosios motorikos lavinimas tiesiogiai susijęs ir stimuliuoja vaiko kalbos raidą. Kuo pirštukai labiau klauso mažojo atradėjo – tuo raiškesnė darosi jo kalba. Suprasdami, jog smulkioji motorika taip pat gerina rankų–akių koordinaciją, kuri vėliau padės tobulinti rašymo įgūdžius, ugdo dėmesį, atmintį, susikaupimą, kantrybę, šios kompetencijos lavinimui skiriame didelį dėmesį.

Eurekos ugdymas vyksta ne tik mokyklos aplinkose, bet ir aktyviai keliaujant. Organizuojamos išvykos, ekskursijos, kurių metu siekiama stebėti ir tyrinėti aplinką. Šių išvykų tikslas ne tik pažinti, išmokti pėsčiųjų taisyklių, bet ir būti gryname ore. Lankome gamtos objektus, kurie mums suteikia galimybę žaisti, organizuoti sportines estafetes ir daug daug ko išmokti. Be to, nepaisant lietaus ar sniego, stengiamės kiekvieną dieną kelias valandas praleisti mokyklos kieme.

Komunikavimo dimensija
UGDYMO PRIORITETAI

Kuo anksčiau ir tinkamu būdu vaikai ima mokytis naujos kalbos, tuo greičiau ir geriau ją išmoksta nepakenkdami savo gimtajai kalbai. Vaikai kitos kalbos Eurekoje mokosi tokiu būdu, kokiu išmoko savo gimtąją kalbą – tai yra natūraliai, nesąmoningai ją perimdami iš kalbinės aplinkos, komunikacinių situacijų. 2–5 metų vaikas dar nėra pasirengęs mokytis gramatikos taisyklių, jam geriausiai sekasi įsiminti tai, kas siejama su asmeniniu patyrimu, o kalbos mokytis – aktyviai veikiant, žaidžiant, bendraujant, vartojant kalbą. Esame įsitikinę, jog vaikai, mokantys daugiau nei vieną kalbą, pasižymi geresniais skaitymo, rašymo, kognityviniais, intelektiniais gebėjimais bei geresne atmintimi, todėl vyresnėse klasėse jiems geriau sekasi mokytis.

Mes siekiame, kad vaiko žodynas būtų išraiškingas ir platus, kad vaikas mokėtų aiškiai reikšti savo mintis, jausmus ir išsakyti savo nuomonę.  Vaikų bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais ugdome žaidybiniais metodais. Nestandartinės ir mažiesiems patrauklios ugdymo priemonės gerina vaikų žodyną, tarimą, intonaciją, sakinių nuoseklumą ir užtikrina sėkmingą bendravimo įgūdžių panaudojimą praktikoje. Didelį dėmesį skiriame susikoncentravimui. Šių tikslų Eurekos vaikai pasiekia dėmesingumo žaidimais, klausydamiesi įdomių pasakų ir istorijų, jas patys kurdami. Ritminių edukacinių eilėraščių pagalba mūsų vaikai mokosi pajausti rimą, žodžių žaismą bei jų skambesį. Esame įsitikinę, kad kuo daugiau suteiksime galimybių vaikams išgirsti ir išreikšti savo mintis, tuo geriau jie pažins pasaulį.

Eurekoje sudarydami jaukią raidžių aplinką, siekiame formuoti meilę knygoms ir natūralią mažojo atradėjo motyvaciją skaityti. Jeigu vaikas anksti supras, jog skaitymas – tai raktas į nepaprastą knygelių pasaulį ir galimybė pačiam perskaityti mėgstamą pasaką – tai vaikui taps akstinu greičiau pasiekti norimo rezultato ir tapti skaitytoju. Mes kasdien klausomės mokytojos skaitomos pasakos prasidėjus poilsio metui,  vakaro bibliotekos metu skaitome knygas drauge, kontekstinių savaitės temų metu analizuojame knygas ir pasakų personažus, perpasakojame girdėtas istorijas, kuriame savo personažus, organizuojame vaikiškų knygų pažinimo renginius.

Siekiame, kad Eurekos atradėjai gebėtų ne tik įvardinti žodžius, bet ir juos užrašyti. To mokomės mažais žingsneliais: pradžioje bandome atkartoti mokytojo parašytus simbolius, raides, formas ir skaičius, vėliau mėginame juos įvardinti ir užrašyti patys. Kad būtų įdomiau – ieškome unikalių žaidybinių būdų tai daryti – rašome ant sniego, smėlio ar šviesos stale pabirusių ryžių,  bandome nulipdyti 3D figūras ir pan. Pirmaisiais mėnesiais bendromis pastangomis rašome žodžius, o kai vaikai prisijaukina pieštukus, pradedame rašymo meno kelionę.

Ugdymo principai

Atradimais grįstas ugdymas

Atradimais grįstas ugdymas unikalus tuo, kad sistemingai sudaromos sąlygos vaikui kiekvieną dieną mokykloje pažinti kažką naujo: daiktą, reiškinį, gamtos objektą, emociją, šalį ar pan. Taip sukuriamas nuolatinį ir intriguojantį pasaulio tyrinėjimo procesą, kuris brandina mažamečio smalsumą, norą mokytis ir pažinti. Eurekoje atradimas grįstas ugdymas organizuojamas pagal septynių pakopų struktūrą, kuri suformuota remiantis ilgamete praktine patirtimi švietimo srityje ir šiuolaikinėmis mažamečių ugdymo tendencijomis.

Kaip įgyvendinamas atradimais grįstas ugdymas? Pateikiame pavyzdį su ąžuolu:

Mokymasis žaidžiant

Eurekoje didžiąją dienos dalį vaikai žaidžia. Kodėl? Nes mes tikime, jog žaidimas – tai vaiko darbas. Žaidimas yra neatsiejamas vaiko raidos elementas, kuris padeda formuotis socialiniams, loginio mąstymo ir bendravimo įgūdžiams. Žaidybiniai metodai skatina vaikų teigiamas emocijas, natūraliu būdu sukoncentruoja dėmesį į ugdomąją veiklą. Be to, žaidybiniais metodais galima išjudinti mažuosius smalsuolius ir pasiekti reikiamą fizinės veiklos lygį.

Dvikalbė aplinka

Kuo anksčiau ir tinkamu būdu vaikai ima mokytis naujos kalbos, tuo greičiau ir geriau ją išmoksta nepakenkdami savo gimtajai kalbai. Vaikai kitos kalbos Eurekoje mokosi tokiu būdu, kokiu išmoko savo gimtąją kalbą – tai yra natūraliai, nesąmoningai ją perimdami iš kalbinės aplinkos, komunikacinių situacijų. 2–6 metų vaikas dar nėra pasirengęs mokytis gramatikos taisyklių, jam geriausiai sekasi įsiminti tai, kas siejama su asmeniniu patyrimu, o kalbos mokytis – aktyviai veikiant, žaidžiant, bendraujant, vartojant kalbą. Esame įsitikinę, jog vaikai, mokantys daugiau nei vieną kalbą, pasižymi geresniais skaitymo, rašymo, kognityviniais, intelektiniais gebėjimais bei geresne atmintimi, todėl vyresnėse klasėse jiems geriau sekasi mokytis.

Mokykla be sienų

Eurekoje ugdymas vyksta ne tik mokyklos aplinkoje, bet ir aktyviai keliaujant. Organizuojamos išvykos, ekskursijos, kurių metu siekiama pažinti, stebėti, tyrinėti aplinką. Lankomi gamtos ir kultūros objektai, muziejai, parodos, parkai, bendradarbiaujama su kitomis organizacijomis. Vaikai klausosi pasakojimų apie kultūros objektus, juos fotografuoja, filmuoja, piešia, modeliuoja, kuria inscenizacijas, dalinasi įspūdžiais ir mintimis, išsako savo vertinimus.

„Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus.“

Oscar Wilde

„Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus.“

Oscar Wilde
Kaip atrodo diena Eurekoje?
7:30

Vaikų susitikimas

Individuali veikla
8:30

Pusryčiai

Stalo etiketo ugdymas
9:00

Ryto pokalbis ir mankšta

Mindfullness pratimai
9:40

Teminė ugdomoji veikla

Eksperimentai, Kimočiai, Socialiniai vaidmenų žaidimai ir t.t.
10:30

Aktyvi veikla

Sportuojame ir žaidžiame lauke
11:40

Ruošiamės pietums

Mindfullness pratimai
11:50

Pietūs

Stalo etiketo ugdymas
12:40

Joga

Kūnui ir mintims
13:00

Poilsio laikas / Ramybės metas

Pasakos skaitymas
15:30

Vakarienė

Stalo etiketo ugdymas
16:00

Papildoma ugdomoji veikla

Teatras, Futbolas, Šokis, Muzika ir pan.
16:30

Vakaro biblioteka

Skaitome kontekstinės temos literatūrą
17:00

Dienos refleksija

įvertiname dieną ir planuojame rytojų
17:10

Laisvas žaidimas

ir tėvelių laukimas
Nuotolinis ugdymas – Eureka namuose

Tai Eurekos ugdymo principus ir filosofiją išlaikantis ugdymo formatas, kuris padeda 2-6 metų vaikams gauti ugdymo paslaugą, net jei jie fiziškai negali lankyti švietimo įstaigos. Paslauga gali pasinaudoti Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys lietuviai. Akademine prasme internetu teikiamų pamokų kokybė nesiskiria nuo to ugdymo, kurį užtikriname klasėse. Eureka namuose ugdo ne tik visas Eurekos ugdymo programoje numatytas XXI amžiaus piliečiui svarbios kompetencijos, bet ir skaitmeninį raštingumą kartu su dėmėsio sutelkimu, kuris mokantis tokiu formatu itin aktualus. Skaitmeninį ugdymo paketą sudaro mažiausiai keturios video pamokos kasdien: nuo tiesioginių transliacijų su mokytojais, iki interaktyvių veiklų ir video formato užduočių vaikams. Eurekos pamokos padeda šeimoms išlaikyti dienos ritmą: ryto mankštelė, pietų metas, poilsio laikas, aktyvi veikla lauke ir knygų skaitymas – tai taip pat numatoma ugdymo turinyje.

Kaip vertiname pasiekimus ir pažangą?

Ankstyvojo ugdymo mokykloje Eureka ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimas yra individualizuotas, kiekvieno vaiko pasiekimai vertinami atskirai, nelyginant su kitais. Vertinimas atliekamas pagal Eurekos ugdymo programą ir mažamečių vaikų pasiekimų aprašą, lyginant dabartinius vaiko pasiekimus su ankstesniaisiais. Atsižvelgiant į prigimtines vaiko galias (fizines, intelektines, emocines) vertinama ne tik vaiko įgyta patirtis, jo žinios ir gebėjimai, bet ir išsiugdytos vertybinės nuostatos. Eurekos komanda kasdien stebi ir analizuoja vaiko pasiekimus ir pažangą. Du kartus metuose ugdymo rezultatus aptariame kartu su tėvais. Paruošiame išvadas apie kiekvieno vaiko išryškėjusius pasiekimus ir tėvams pateikiame apibendrintą individualią informaciją. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai dokumentuojami ir kaupiami vaiko pasiekimų aplanke, į kurį dedami tėvelių ir pedagogų vertinimai, atliktų stebėjimų apibendrinimai, tikslingai atrinkta vaiko pažangą ir pasiekimus rodanti medžiaga. Sukaupta informacija naudojama kryptingam ir tikslingam veiklos planavimui, bendradarbiavimui su tėvais, sklandžiam perėjimui ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.