Vilma Butkuvienė

Aš esu pavaduotoja formaliam ugdymui ir mokytoja Vilma Butkuvienė.

Esu baigusi Klaipėdos universitetą. Įgijau lietuvių kalbos mokytojos bei mokyklinio teatro režisierės bakalauro bei kalbotyros magistro laipsnius. 14 metų gimnazijoje dirbau lietuvių kalbos ir teatro mokytoja, kur įgyjau vyresniosios mokytojos kvalifikacinį laipsnį. Paskutinius penkerius metus domiuosi ankstyviuoju ugdymu, todėl siuvu knygas vaikams ir trečius metus dirbu „Eurekoje“.