fbpx

Saturday English Club (4-8 metų vaikams Valakampiuose)

REGISTRACIJA

  • Amžiaus grupė / Age group: 4 – 8 metų vaikams / for children aged from 4 to 8 years old
  • Eurekos padalinys / Eureka branch: Valakampiai (Vaidilutės g. 71, Vilnius)
  • Laikas / Time: 10:00 -13:00
  • Kalba / Language: Anglų / English
  • Kaina / Price: 35 Eur (25 Eur Eurekos bendruomenės nariams / for members of the Eureka community). Į kainą įskaičiuoti sveiki užkandžiai / Healthy snacks are included in the price.

MOKYTOJA (LT): Tamriko Kiknavelidze – Eurekos mokyklos Mokytoja, kuri ne tik vaikus supažindina su savaitės temomis, akademiškai padeda vaikams tobulėti, puikiai įvaldžiusi Atradimais grįsto ugdymo filosofiją, bet ir puiki anglų kalbos mokytoja. Tamriko su vaikais nuolat kalba anglų kalba, atlieka įvairius eksperimentus, perteikia informaciją maksimaliai vaikams įdomia forma, inicijuoja įvairius renginius bei pačias įdomiausias išvykas. Eurekos mokykloje Tamriko augo nuo mokytojos iki formalaus švietimo pavaduotojos, atsakingos už ugdymo kokybę ir įdomiausių edukacijų atranką.

TEACHER (EN): Tamriko Kiknavelidze – Eureka School Teacher who not only introduces the children to the topics of the week, helps the children improve academically, having perfectly mastered the philosophy of Discovery-based education, but is also an excellent English teacher. Tamriko constantly speaks English with children, performs various experiments, conveys information in a form that is as interesting as possible for children, initiates various events and the most interesting trips. At Eureka School, Tamriko grew from a teacher to a formal education deputy manager, responsible for the quality of education and the selection of the most interesting educations.

PROGRAMOS APRAŠYMAS (LT): Šeštadienio anglų kalbos klubas jūsų mažiesiems atradėjams siūlo smagias, aktyvias ir įtraukiančias veiklas. Programa sukurta pagal atradimais grįsto ugdymo sistemą tyrinėjant įvairius dalykus pagal tam tikras temas. Šioje programoje siūlomos įvairios mokymosi sritys, pvz., žodyno plėtimas, kortelės ir bendroji anglų kalbos veikla, skirta klausymo, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžiams ugdyti. Į pavasario programą įtraukta veikla lauke ir sveiko gyvenimo būdo propagavimas.

PROGRAM DESCRIPTION (EN): Saturday English Club is offering your little discoverers a program where they can learn through fun activities and actions that give children the opportunity to take an active role in their learning. The program is designed on thematic units following discovery-based education and the aim is to teach children while they explore different subjects. This program suggests a wide range of learning areas such as vocabulary expansion, flashcards and general English activities to build listening, reading, writing, and speaking skills. During the spring program we will include outdoor activities and promote a healthy lifestyle.

UGDYMO PRIORITETAI (LT):

♡ Kalbėjimas
♡ Skaitymas
♡  Rašymas
♡ Pasaulio pažinimas
♡ Kūrybiškumas
♡ Bendradarbiavimas
♡ Fizinis aktyvumas

EDUCATIONAL PRIORITIES (EN):

♡ Speaking
♡  Reading
♡  Writing
♡  Knowledge of the world
♡  Creativity
♡  Cooperation
♡  Physical activity

DIENOS STRUKTŪRA (LT):

♥ Ryto pokalbis (pasisveikinimas, daina/muzika, kalendorius ir orų pildymas…)
♥ Sporto laikas (joga arba tempimo pratimai su mokytoju)
♥ Mokymosi laikas (žodynas ir gramatika per žaidimus)
♥ Užkandžių laikas
♥ Edukacinė veikla (darbai, eksperimentai, muzika ir judesys, vaidmenų žaidimai, stalo žaidimai, Kahoot ir kt.)
♥ Atsisveikinimas

STRUCTURE OF THE DAY (EN):

♥ Circle time (Greetings, song/music, calendar and weather…)
♥ Sport time (Yoga or stretching’s with teacher)
♥ Learning time (Vocabulary and grammar through games and flashcards)
♥ Snack time
♥ Activities (craft, experiment, music and movement, role games, table games, Kahoot, etc.)
♥ Ready to go home and sing the good-bye song.

DALYVIŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS (LT):

❀ Vidaus avalynė
❀ Gertuvė

LIST OF ITEMS FOR PARTICIPANTS (EN):

❀ Indoor footwear
❀ Bottle of water